Soubory Cookies | en | de | cs | sk

Projekty EU

Společnost PATRON Bohemia a.s. při svém rozvoji úspěšně využívá dotace z Evropské unie a Státního rozpočtu.

 

Dodávka řezacího vícevrstvého stroje (cutteru), včetně software

č.j: MPO 579147/20/61400

Oznámení výběrového řízení

Oznámení výběrového řízení - změna terminu

Zadávací dokumentace

 

Dodávka souboru šicích strojů

č.j: MPO 579147/20/61400

Oznámení výběrového řízení

Oznámení výběrového řízení - změna terminu

Zadávací dokumentace

 

 

 

Společnost v minulosti realizovala tyto programy:

 

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - program TECHNOLOGIE


 
 
 

 

Projekt: Modernizace výroby textilních dílů
Číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025301
Realizace: 2022

Cílem projektu je modernizace a digitalizace celého technologického procesu výroby textilních dílů i celých potahů zdravotních i dětských kočárků. Digitalizace střihů i poloh řezání dílů z textilu, výplňových materiálů i nových kompozitních materiálů a automatizované řezání na cutteru. Dalším cílem je modernizovat a digitalizovat procesy šití. K dosažení tohoto cíle bylo s přispěním grantu v rámci projektu pořízeno pět nových technologií.

 

 

Operační program Podnikání a inovace – program ROZVOJ – Výzva III

 

 

 

 

Projekt: Projekt: Racionalizace technologie výroby dětských a zdravotních kočárků
Číslo: 2.2RV03/4581
Realizace: 2014 – 2015

Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje investice do Vaší budoucnosti. Racionalizace vybraných technologických procesů, které ovlivní výrobní náklady, výrobní kapacitu a kvalitu výroby. V rámci tohoto projektu jsme zrealizovali nákup těchto technologií – hydraulické lisy, 3D tiskárna, sloupové vrtačky, bruska na vrtáky, CNC stroj a svářecí stroje. .

Operační program Podnikání a inovace - program ICT v podnicích.

 

     

Projekt: Nový rozvoj ICT ve společnosti PATRON Bohemia a.s.
Číslo: 2.2ITP03/1287
Realizace : 2012 – 2014

Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje investice do Vaší budoucnosti. Cílem projektu je aplikace nového ERP systému do společnosti, pořízení nového HW, serveru a koncových stanic odpovídající funkčnosti nového ERP. Rozšíření CAD SW o 3D moduly a byla zrealizována dodávka webové prezentace s e-shopem.

 

Operační program Podnikání a inovace - program Marketing

 

     

Projekt: Efektivní export výrobků PATRON na zahraniční trhy.
Číslo: 6.2 M02/722
Realizace : 2012 – 2013

Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje investice do Vaší budoucnosti. Projekt byl zaměřen na zvýšení exportních aktivit společnosti. K dosažení cílů byla účast naší společnosti na veletrhu KIND und JUGEND v Kolíně nad Rýnem v oblasti BABY a v oblasti REHA veletrh REHACARE v Dusseldorfu. V rámci projektu byla zrealizována nezbytná propagace – katalogy ve dvou jazykových mutacích.

 

Program TIP z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

 

     

Projekt: Vývoj nové generace multifunkčního zdravotního kočárku střední kategorie.
Číslo: FR-TI4/258
Realizace : 2012

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem tohoto projektu byl vývoj nové generace zdravotního kočárku střední kategorie a bude odpovídat specifickým potřebám tělesně postižených děti od věku cca 2 – 15 let. Jeho konstrukce je řešena tak, že se kočárek dá přizpůsobovat tělesným rozměrům dítěte i jeho individuálním potřebám.

Společnost v minulosti realizovala tyto programy:

Operační program Podnikání a Inovace (OPPI), ICT v podnicích

 

     

Projekt: Rozvoj ICT ve společnosti PATRON Bohemia a.s.
Číslo: 2.2ITP01/167
Realizace : 2008 - 10/2010

Evropský fond pro regionální rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podporují investice do Vaší budoucnosti. Tento projekt je zaměřen především na aktivitu zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniku. Cílem tohoto projektu je zvýšit produktivitu a zlepšit informační toky a data v podniku a tím zefektivnit výrobu, prodej a export a dosáhnout tím zvýšení konkurenceschopnosti v evropském i světovém měřítku.

 

 

Racionalizace výroby zdravotnických prostředků a dětských kočárků, PHARE 2003 – Technologie

 

     

Projekt: Racionalizace výroby zdravotnických prostředků a dětských kočárků
Číslo: CZ03.08.05/277
Realizace : 3/2005 – 6/2006

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem tohoto projektu bylo pořízení technologií pozitivně ovlivňující naše finální produkty, výrobní náklady, výrobní kapacitu a v neposlední řadě kvalitu výroby. Mezi pořízené technologie patří vícevrstvý stříhací automat, hydraulický lis, vysokozdvižný vozík, automatická dělička trubek a svářecí zařízení TIG.


Program průmyslového výzkumu IMPULS

Projekt:  Vývoj odlehčeného multifunkčního dětského rehabilitačního kočárkuTyto projekty byly spolufinancovány z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číslo: FI-IM2/092
Realizace : 5/2005 – 9/2006

Cílem tohoto projektu byl vývoj odlehčeného multifunkčního zdravotního kočárku nové generace. Realizace projektu urychlila vývoj v oblasti zdravotnictví, což má značný význam pro zvýšení konkurenceschopnosti zdravotních kočárků nejen na tuzemském, ale hlavně na zahraničním trhu. 
Výsledkem projektu je rehabilitační kočárek TOM5 Streeter MAXI.

Projekt: Vývoj dětského kočárku nové generace
Číslo: FI-IM3/042
Realizace: 1/2006 – 12/2007

Projekt byl spolufinancován z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu byl vývoj dětského kočárku nové generace, který má splnit požadavky náročnějších zákazníků (multifunkčnost kočárku, šířka, výška, hmotnost, design atd.) a měl by významně zvýšit konkurenceschopnost dětských kočárků nejen na tuzemském, ale i na zahraničním trhu.


Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zaměřen na zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podporu konkurenceschopnosti společností. Projekt: Zvyšování aktiv lidských zdrojů ve společnosti PATRON Bohemia s.r.o. – projekt AMOS I
Číslo: CZ.04.1.03/4.1.02.1/0016
Realizace : 10/2005 – 8/2007


Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), MARKETING

Projekty byly realizovány za finanční spoluúčasti EU, resp.EFRR –Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je OPPP financován.

Projekt: Export BABY výrobků na trhy EU.
Číslo: 2.1M/105
Realizace: 2/2005 – 5/2006

Tento projekt zahrnoval realizaci propagačních materiálů divize BABY v anglické, německé a slovenské jazykové mutaci pro podporu a rozšíření exportních aktivit společnosti na trzích EU.

Projekt: Export REHA výrobků na trh EU a střední a východní Evropy
Číslo: 2.1M/106
Realizace: 2/2005 – 5/2006

Tento projekt zahrnoval realizaci propagačních materiálů divize REHA v anglické, německé a japonské jazykové verzi mutaci pro podporu rozšíření exportu REHA výrobků především na trhy EU a východní Evropy.


Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), ROZVOJ

Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Projekt: Racionalizace výroby kočárků dětských a zdravotních
Číslo: 2.1 RII/004
Realizace: 10/2006 – 7/2008

Byl zaměřen na racionalizaci technologických procesů, které významně ovlivňují možnosti vývoje finálního produktu, výrobní náklady, výrobní kapacity a v neposlední řadě kvalitu výroby. To vše se projevuje na konkurenceschopnosti výrobku.

Mezi pořízené technologie patří lemovací šicí stroj, dírkovačka, formy na odlitky Alu, formy na plasty.


V současné době společnost realizuje tyto projekty:

Program průmyslového výzkumu IMPULS


Projekt:  Vývoj bezpečnostních zádržných systémů pro děti – autosedaček průmyslu a obchodu.Projekt je spolufinancován z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Číslo: FI-IM5/247
Realizace: 6/2008 – 6/2010

a) Cílem tohoto projektu je vývoj dětské autosedačky pro děti do 13 kg, která musí splňovat bezpečnostní, hygienické a ergonomické požadavky, sedačka musí být multifunkční a musí splňovat vysoký designový standard.

b) Vývoj reha autosedačky (pro postižené děti) pro děti od 15 – 50 kg, která musí splňovat normy, speciální bezpečnostní, hygienické a ergonomické požadavky pro postižené děti. Dále bychom chtěli vyvinout nové fixační příslušenství. Zároveň sedačka musí splňovat vysoký designový standard.